ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Αντιδημαρχοι και Εντεταλμενοι Συμβουλοι

Με βάση την απόφαση του Δημάρχου Παλλήνης, ορίζονται Αντιδήμαρχοι με θητεία από 1-9-2020 έως 31-8-2021, οι εξής:

Φώτης Αβαρκιώτης, με αρμοδιότητες την Καθαριότητα, την Πολιτική Προστασία, την συντήρηση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και Δημοτικών Εγκαταστάσεων, τον Δημοτικό φωτισμό και την συντήρηση και αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού εν γένει.

Επίσης, ορίστηκε ως Αντιδήμαρχος αρμόδιοςγια τα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης.

Διονυσία Κουκουβάου, με αρμοδιότητες την συντήρηση και ανάπτυξη Πρασίνου, την λειτουργία και συντήρηση παιδικών χαρών.

Μαρία Διακάκη, με αρμοδιότητες την κατασκευή και συντήρηση έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων και αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, την εποπτεία διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών ύδρευσης, τον συντονισμό και εποπτεία Τεχνικού Συνεργείου ύδρευσης (αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης), καλής λειτουργίας αντλιοστασίων και δεξαμενών.
Επιπλέον, ορίστηκε ως Αντιδήμαρχος αρμόδιος για τα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας.

Εμμανουήλ Στεφανάκης, με αρμοδιότητες τις Υπηρεσίες Κοινωνικής πολιτικής, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και την ανάπτυξη Εθελοντισμού και Εθελοντικών Δράσεων.

Βασιλική Μελισσά, με αρμοδιότητες τα θέματα Παιδείας και Σχολικής Στέγης, τις δράσεις Δια Βίου Μάθησης , ισότητας των φύλων και πρόληψης της παραβατικότητας, τον σχεδιασμό και την εποπτεία προγραμμάτων φροντίδας αδέσποτων ζώων καθώς και τα θέματα Δημόσιας Συγκοινωνίας.

Βασίλης Δημητριάδης, με αρμοδιότητες την Ψηφιακή Πολιτική και Καινοτόμες Υπηρεσίες, την Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Εξυπηρέτηση του πολίτη. Συντονισμός και την εποπτεία της λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αβαρκιώτης Φώτιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, όταν δε απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δημητριάδη Βασίλειο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες του, ασκεί ο Δήμαρχος.

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αβαρκιώτη Φώτιου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στεφανάκης Εμμανουήλ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Διακάκη Μαρίας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η αντιδήμαρχος κα. Κουκουβάου Διονυσία.

Ζινέλη Καλλιόπη, με αρμοδιότητα τον σχεδιασμό, το συντονισμό και την εποπτεία των δράσεων Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Δήμου Παλλήνης καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής εν γένει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες.

Σταματίου Θεόδωρο, με αρμοδιότητες την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:

1. Παρακολούθηση κατασκευής έργων φυσικού αερίου.

2. Κατασκευής συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες

3. Διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών αποχέτευσης ακαθάρτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες.

4. Παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Παλλήνης και της Εταιρείας Ύδρευσης ? Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε οικισμούς Α? προτεραιότητας της οδηγίας 91/271 ΕΟΚ.

5. Ειδικών θεμάτων Διαχείρισης των Δικτύων Ύδρευσης, των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

Κουτσικούρης Τριαντάφυλλος, Εποπτεία και συντονισμός δράσεων που αφορούν σε Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις, στην προώθηση της τοπικής οικονομίας και την υποστήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων στο Δήμο Παλλήνης.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ