ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Δελτια Τυπου

Πολιτική Προστασία Δήμου Παλλήνης - Σχέδιο Δράσης Απομάκρυνσης Κατοίκων από περιοχές που γειτνιάζουν με το Πεντελικό Όρος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 1η Μαΐου - 31η Οκτωβρίου 2021, ενημερώνουμε τους κατοίκους του Δήμου Παλλήνης, για το Σχέδιο Δράσης Απομάκρυνσης Κατοίκων από περιοχές που γειτνιάζουν με το Πεντελικό Όρος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Σάββατο, 10 Ιουλίου 2021

Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Δ.Ε Γέρακα την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δια περιφοράς συνεδρίαση, την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα11:00, για να συσκεφθείτε και να αποφασίσετε επί:

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021

Εθελοντική αιμοδοσία στις 3 Ιουλίου 2021 στο Δημοτικό κατάστημα Παλλήνης

Εθελοντική αιμοδοσία στις 3 Ιουλίου 2021 στο Δημοτικό κατάστημα Παλλήνης

Σάββατο, 26 Ιουνίου 2021

Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλλήνης την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

 Καλείστε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, κατ΄εφαρμογή της παρ.2 του αρθ. 67 του Ν.3852/10, και σε συνδυασμό των όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ.Φυλ.55/τΑ΄/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του».

Η εν λόγω συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄αρ. 60249/22-9-2020 εφαρμοστική εγκύκλιο, προκειμένου να συζητήσουμε επί των παρακάτω θεμάτων: 

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021

Εξασφαλίστηκε 1.500.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ για το Πράσινο Σημείο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εξασφαλίστηκε 1.500.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ για το Πράσινο Σημείο

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021

Προωθούνται δυο εμβληματικές αναπλάσεις - Εκατό στρέμματα νέου πρασίνου, για τους κατοίκους

Προωθούνται δυο εμβληματικές αναπλάσεις  - Εκατό  στρέμματα νέου πρασίνου,  για τους κατοίκους

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021

Α΄ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείστε στην 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ έτους 2021 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, την Πέμπτη 24 ΙΟΥΝΙΟΥ και ώρα 19:00, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, και σε συνδυασμό των όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ.Φυλ.55/τ.Α'/11-03-2020) "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του".

Η εν λόγω συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄ αριθμ. 77233/13-11-2020 εφαρμοστική εγκύκλιο, προκειμένου να συζητήσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Α΄ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021

Β΄ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείστε στην 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ έτους 2021 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, την Πέμπτη 24 ΙΟΥΝΙΟΥ και ώρα 21:00, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, και σε συνδυασμό των όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ.Φυλ.55/τ.Α'/11-03-2020) "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του".

Η εν λόγω συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄ αριθμ. 77233/13-11-2020 εφαρμοστική εγκύκλιο, προκειμένου να συζητήσουμε επί του μοναδικού θέματος:

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού και Λογαριασμού Διαχείρισης (Απολογισμού) 31ης Δεκεμβρίου 2019 Δήμου Παλλήνης. Γέρακας, 18-06–2021

 

Ο Πρόεδρος

Σμέρος Κωνσταντίνος

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021

Συλλυπητήρια μηνύματα για την απώλεια της μητέρας του Δημήτρη Μπαξεβάνη

Συλλυπητήρια μηνύματα για την απώλεια της μητέρας του Δημήτρη Μπαξεβάνη

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προσλαμβάνει το κάτωθι εποχιακό προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών της πυρασφάλειας όπως περιγράφονται στη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021