ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Προσκληση σε συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης την Τεταρτη 4 Μαρτιου 2015

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, την 4η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 15:00 μ. μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 

1.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Ενίσχυση αιθουσών 7ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Παλλήνης», αρ. μελ. 01/2015.

2.

Λήψη απόφασης για έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών Μηχανογράφησης και Πολλαπλών Εκτυπώσεων».

3.

Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Νο 3 Αξιολόγησης και βαθμολόγησης της Οικονομικής προσφοράς της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας Π.Ε.5 περιοχής Κάτω Μπαλάνας Δήμου Παλλήνης» και ανάθεση αυτής στο μελετητικό γραφείο «ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ».

4.

Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Νο 3 Αξιολόγησης και βαθμολόγησης της Οικονομικής προσφοράς της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας Π.Ε.2 Νότιας έδρας Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης» και ανάθεση αυτής στο μελετητικό γραφείο «ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».

5.

Λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας και συγγραφής υποχρεώσεων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας», αρ. μελ. 02/2015

6.

Λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας και συγγραφής υποχρεώσεων για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Διαχείριση Αιτημάτων Καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Παλλήνης, αρ. μελ. Υπηρεσίας 67/2014.

7.

Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής για την υπηρεσία με τίτλο: «Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη του Δήμου Παλλήνης».

8.

Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 540/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον αριθμό της μελέτης.

9.

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 600/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τις υπηρεσίες τις οποίες αφορά.

10.

Λήψη απόφασης για συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών παροχής υπηρεσιών και απευθείας ανάθεσης του Τμήματος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και ποιότητας Ζωής για το έτος 2015.

11.

Λήψη απόφασης για συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Τμήματος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και ποιότητας Ζωής για το έτος 2015.

12.

Λήψη απόφασης για συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών παροχής υπηρεσιών του τμήματος Περιβαλλοντικής και Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2015.

13.

Λήψη απόφασης για συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών παροχής υπηρεσιών του τμήματος Συνεργείων και Συντήρησης Υποδομών για το έτος 2015.

14.

Λήψη απόφασης για συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Τμήματος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και ποιότητας Ζωής για το έτος 2015.

15.

Λήψη απόφασης για συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για λοιπές προμήθειες και προμήθειες αναλωσίμων και απευθείας ανάθεσης του Τμήματος Περιβαλλοντικής και Πολιτικής προστασίας για το έτος 2015.

16.

Λήψη απόφασης για συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για λοιπές προμήθειες και προμήθειες αναλωσίμων και απευθείας ανάθεσης του Τμήματος Συνεργείων και Συντήρησης Υποδομών για το έτος 2015.

17.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή της υπολόγου ΣΙΩΖΟΥ ΜΑΡΙΑΣ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 56,85 € για την ανανέωση της μίσθωσης γραμματοθυρίδας στα ΕΛΤΑ για το έτος 2015.

18.

Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης και έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.064.084,31 € για την πληρωμή των προνοϊακών επιδομάτων   (Α΄ΔΙΜΗΝΟ) 2015.

19.

Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης περί καταβολής οικονομικής ενίσχυσης για αντικατάσταση οικοσκευής κύριας κατοικίας σε πληγέντες από τη θεομηνία (πλημμύρα) της 30ης Δεκεμβρίου 2012 στην περιοχή του Δήμου Μαραθώνα.

20.

Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης περί καταβολής οικονομικής ενίσχυσης για αντικατάσταση οικοσκευής κύριας κατοικίας σε πληγέντες από τη θεομηνία (πλημμύρα) της 22ης Φεβρουαρίου 2013 στην περιοχή του Δήμου Μαραθώνα.

21.

ήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης για χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για λόγους ένδειας ή κάλυψης άμεσων βιοτικών αναγκών.

22.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου Παλλήνης, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για υποθέσεις που αφορούν σε προσφυγές κατά της πράξεως επιβολής εισφοράς σε χρήμα για την ΠΕ11 περιοχή Βακαλόπουλο Παλλήνης.

23.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του ΣτΕ όπου συζητείται η προσφυγή της ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ.

24.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του  Εφετείου Αθηνών, στην υπόθεση «TΡΑΠΕΖΑ EUROBANKERGASIASAE»  κατά του δήμου Παλλήνης .

 

25.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στην υπόθεση Λυμπεραίος Αντώνιος κλπ κατά του δήμου Παλλήνης .

 

26.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στην υπόθεση Καίρη Δανάη κατά του δήμου Παλλήνης .

 

27.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στην υπόθεση Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος  κλπ κατά του δήμου Παλλήνης .

 

28.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας – Κτηματολόγιο) στην άσκηση αιτήσεως για την εγγραφή του δήμου Παλλήνης ως δικαιούχου του γεωτεμαχίου    (οικόπεδο 63 Ν στο Ο.Τ. 518) που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Γέρακα του δήμου Παλλήνης.

29.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων μέσων.

30.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,(τμήμα Α- σχηματισμός ακυρωτικής αρμοδιότητας) για την υπόθεση της αίτησης ακύρωσης της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ Ο.Ε.».

 

31.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,(τμήμα Β- σχηματισμός ακυρωτικής αρμοδιότητας) για την υπόθεση της αίτησης ακύρωσης του Γρηγόριου Υδραίου.

 

32.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του μονομελούς Εφετείου Αθηνών,(τμήμα Δημόσιο 2ο) για την υπόθεση της αίτησης καθορισμού τιμής μονάδος  των Ειρήνη Μπουραζάνη κ.λ.π. (107 αιτούντες), κατά του Δήμου Παλλήνης και της Περιφέρειας Αττικής.

 

33.

Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπανών έτους 2015.

 

 

Γέρακας,  27-02-2015 

Ο  Πρόεδρος 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ