ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Προσκληση σε συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου, την Τριτη 3 Μαρτιου 2015

Καλείστε σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιθάκης 12,-Αίθουσα Συνεδριάσεων

Δημοτικού Συμβουλίου) στις 03 ΜΑΡΤΙΟΥ, του έτους 2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00, για τα ως κάτωθι αναφερόμενα θέματα:

 

 

1.     Ενημέρωση για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την REDS Α.Ε. και λήψη απόφασης για τις κατευθύνσεις συνέχισης αυτών.  

2.              Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης έτους 2015.

3.              Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2015.

4.     Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΗΣ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» αρ. μελ. 33/2011.   

5.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 2ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΡΑΚΑ».

6.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» αρ. μελ. 10/2013. 7.    Λήψη απόφασης για την έγκριση  του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» αρ. μελ. 32/2011.

8.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2015, του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

9.      Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού για τις υπηρεσίες Ανταποδοτικού Χαρακτήρα με Σχέση Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2015.

10.    Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης επικειμένων περιοχής «ΠΕ 11 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»  για την εταιρεία  «ΒΙΑΡΩΜ ΑΕΒΕ».   

11.    Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», στο όνομα ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ-ΡΙΖΟΥ.

12.   Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου για το έργο «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων  που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.».    

13.   Λήψη απόφασης για ορισμό μελών της Επιτροπής Διαχείρισης και Εποπτείας του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Παλλήνης.

14.   Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών εορταστικών εκδηλώσεων της 25 ης Μαρτίου 2015.

15.   Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 407/2014 απόφασης του ΔΣ Δήμου Παλλήνης ως προς το ένα μέλος της.

16.   Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων του άρθρου 67 Π.Δ. 28/80 για το έτος 2015.

17.   Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών–υπηρεσιών & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

18.  Λήψη απόφασης  περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον Παναγάκη Δημήτριο.     

 

                                                Γέρακας, 27-02-2015

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                

 

                                                      ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ       

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ