ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Συνεδριαση με τηλεδιασκεψη του Δημοτικου Συμβουλιου Δημου Παλληνης την Τριτη 16 Φεβρουαριου 2021

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείστε στην 04 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ έτους 2021 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, την ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, και ώρα 19:00 κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, και σε συνδυασμό των όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ.Φυλ.55/τ.Α'/11-03-2020) "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του". Η εν λόγω συνεδρίαση θα είναι θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄ αριθμ. 77233/13-11-2020 εφαρμοστική εγκύκλιο, προκειμένου να συζητήσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

  • 1. Λήψη απόφασης περί επικύρωσης πρακτικών των συνεδριάσεων 24 και 25 του 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1 ης Υποχρεωτικής Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2021.
  • 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1 ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2021.
  • 4. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2021.
  • 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εκποίησης οχημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως αναφέρεται στο από 17-12-2020 πρακτικό της Επιτροπής της 274/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης καταστροφής αντικειμένων που αναφέρονται στο από 17-12-2020 πρακτικό της Επιτροπής της 273/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. 7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης οικογενειακού τάφου στην ΑΝΕΣΤΗ ΜΑΡΙΑ.
  • 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμόν αριθμό πρωτοκόλλου 38809/28-12-2020 αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων Παλλήνης.
  • 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατάργησης οικογενειακού τάφου, κατόπιν σχετικής αίτησης, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Γέρακα. Γέρακας, 12-02–2021

 

Ο Πρόεδρος

Σμέρος Κωνσταντίνος

ΑΡΧΕΙΑ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ