ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Οριστηκαν απο το Δημοτικο συμβουλιο τα μελη της Επιτροπης Ισοτητας του Δημου Παλληνης

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2020 ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής ισότητας του Δήμου Παλλήνης.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας στο Δήμο μας αποτελείται από τα εξής μέλη:

 • ΜΕΛΙΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας
 • ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΙΝΑ
 • ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 • ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 • ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
 • ΓΟΥΝΙΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
 • ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο Ορισμός των μελών της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε κατ΄ εφαρμογή του Νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ τ. Α’ 50/26-3-2019) περί προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων,

Επίσης το Άρθρο 6 του Ν.4604/2019, με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 70Α στο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ.Α’ 87/7-6- 2010), προβλέπει ότι:

Σε κάθε δήμο συνιστάται Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, η οποία είναι συμβουλευτικό, προς το δημοτικό συμβούλιο, όργανο με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο.

 • Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.

 • Συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο.

 • Συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ