ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Αποψιλώσεις ιδιωτικών οικοπεδικών εκτάσεων.

ΣXET: 1. Η παρ. 26 του άρθρου 94 του N.3852/10 2.

Το υπ΄ αριθμ πρωτ. 2132 17-3-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π.

Μετά από οχλήσεις δημοτών της Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω οικόπεδα στην εντός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης που χρήζουν αποψίλωσης και αποκομιδής και συγκεκριμένα:

1. Κερασιάς, της περιοχής του Γαργηττού ΙΙ, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης φερόμενου ως άγνωστου ιδιοκτήτη με ΚΑΕΚ 050392133009

2. Μαυροβουνίου της περιοχής του Γαργηττού Ι, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης φερόμενου ως άγνωστου ιδιοκτήτη και με ΚΑΕΚ 050390923002.

3. Νικίου της περιοχής του Γαργηττού Ι, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης φερόμενου ως άγνωστου ιδιοκτήτη και με ΚΑΕΚ 050391150017

4. Νικίου της περιοχής του Γαργηττού Ι, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης φερόμενου ως άγνωστου ιδιοκτήτη και με ΚΑΕΚ 050391152014

5. Κοντογλου της περιοχής του Μπαλάνας, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης φερόμενου ως άγνωστου ιδιοκτήτη και με ΚΑΕΚ 050391351015

6. Μουσών της περιοχής του Γαργηττός ΙΙ, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης φερόμενου ως άγνωστου ιδιοκτήτη και με ΚΑΕΚ 050392162005

7. Ταυγέτου της περιοχής του Γαργηττός ΙΙ, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης φερόμενου ως άγνωστου ιδιοκτήτη και με ΚΑΕΚ 050391216002

8. Παξών της περιοχής του Κέντρου, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης φερόμενου ως άγνωστου ιδιοκτήτη και με ΚΑΕΚ 050390662001

9. Παξών της περιοχής του Κέντρου, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης φερόμενου ως άγνωστου ιδιοκτήτη και με ΚΑΕΚ 050390662002.

Για τους ανωτέρω λόγους. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την κλήση του ενδιαφερόμενου, νομέα των ιδιοκτησιών όπως προβεί ο ίδιος στην αποψίλωση και αποκομιδή σε χρονική προθεσμία 10 ημερών από την λήψη του παρόντος και την δημοσιοποίηση της απόφασης στην ιστοσελίδα του Δήμου. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει, ο Δήμος μας θα προχωρήσει σε ενέργειες που ορίζονται στο ανωτέρω νόμο, σχετ. 1, και κατά τις κείμενες διατάξεις

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ