ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 39 του π. δ/τος. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α).

β. Του π. δ/τος 56/11-6-2019(ΦΕΚ 97/τ.Α/11-6-2019) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκλιση της νέας Βουλής».

γ. του άρθρου 1 του π. δ/τος 4/2013 «Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές» (ΦΕΚ 10/Α)

2. Την αριθ.473/2019 από 21-6-2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών όπως διορθώθηκε με την 489/2019 απόφασή του, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας Νομού Αττικής για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

3. Την αριθ.78/2019 απόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, όπως διορθώθηκε-συμπληρώθηκε με τις αριθ.79/2019 και 142/2019 αποφάσεις του, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν 20 συνδυασμοί υποψηφίων βουλευτών που θα λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία της 7ης Ιουλίου 2019.

4. Την υπ’ αριθ.πρωτ.309493/21-6-2019 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής όπως τροποποιήθηκε, διορθώθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, για τον καθορισμό των

εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων της Α΄ εκλογικής Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής.

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 314700/24-6-2019 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για τον ορισμό εκλογικών τμημάτων ψηφοφορίας στρατιωτικών κ.λ.π. της εκλογικής

Περιφέρειας Νομού Αττικής για τις Γενικές Βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

6. Την αριθ.70/48426/26-6-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Γνωστοποιούμε ότι

1. Cς ημέρα ψηφοφορίας ορίζεται η Κυριακή, 7 Ιουλίου 2019.

2. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από ώρας 07:00 μέχρι 19:00, στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν καθοριστεί με τις αρ.πρωτ.309493/21-6-2019 και 314700/24-6-

2019 αποφάσεις της Περιφερειάρχη Αττικής και στα οποία θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Παλλήνης, Δημότες και στρατιωτικοί εκλογείς.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ