Συνεδριαση της Οικονομικης Επιτροπης Δημου Παλληνης την Τριτη 5 Φεβρουαριου 2018

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην Δ.Ε. Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 5η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων : 

Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 09/2018 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΚΑ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (2018)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία «ΚΩΝ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ».

Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ».

Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία «ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» για την υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», αρ. σύμβασης 41513/23-10-2017.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ