Διακηρυξη: Προμηθεια εργαλειων καθαριοτητας (2018)

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην  προμήθεια  διαφόρων εργαλείων για την υπηρεσία καθαριότητας  με σκοπό την κάλυψη των καθημερινών αναγκών εν λόγω υπηρεσίας του Δήμου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τεύχος του προϋπολογισμού της μελέτης που εκτελούνται  από το μόνιμο προσωπικό του Δήμου της εν λόγω υπηρεσίας.  

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ