ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αναβάθμιση της διαμόρφωσης 4 (τεσσάρων) παιδικών χαρών στην περιοχή του Δήμου Παλλήνης (Παιδική χαρά επί της οδού Μεσσήνης, επί της οδού Ολύμπου, επί της οδού Οίτης και στο Πανόραμα Παλλήνης), με την προμήθεια – εγκατάσταση σχετικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ