Ανακοινωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη συναψη συμβασης εργασιας ορισμενου χρονου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Παλλήνης Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών του Δήμου Παλλήνης, που εδρεύει στο Γέρακα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα...

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ