Δημος Παλληνης: «Προμηθεια πινακιδων ΚΟΚ, ονοματοθεσιας οδων κ.λ.π. (2018)»

«Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών κ.λ.π. (2018)»

ΤΕΧΝΙΚΗ EΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην «Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών κ.λ.π. (2018)» με σκοπό την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων σε πινακίδες ονοματοθεσίας οδών, πινακίδες οδικής σήμανσης (ΚΟΚ), πληροφοριακές πινακίδες, στύλους στερέωσης πινακίδων και ανακλαστήρες οδοστρώματος για εύρεση αυτών από διερχόμενους πολίτες ώστε να διευκολύνεται η κίνηση πεζών και οχημάτων και να τηρείται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), για τους οδηγούς αυτοκινήτων την αύξηση της οδικής ασφάλειας με την παροχή πληροφοριών και όλους όσους χρησιμοποιούν το δίκτυο, σχετικά με την εκλογή κατευθύνσεων, τα χαρακτηριστικά της οδού, την εφαρμογή κυκλοφοριακών μελετών και την αντικατάσταση των παλαιών επικινδύνων και φθαρμένων που είδη υπάρχουν στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης - Γέρακα - Ανθούσας.

Τα υλικά θα είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και θα πρέπει να ανταποκρίνονται κατά ελάχιστο, στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 72.996,69 € μ Φ.Π.Α. 24%

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ