Προσκληση σε Συνεδριαση Οικονομικη Επιτροπης την Τεταρτη 11 Ιουνιου 2014

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, την 11η ΙΟΥΝΙΟΥ , ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 παρ. 1 περ. α και σύμφωνα με την παρ. 1 περ. β.

2. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, για την εκδίκαση της από 05-11-2010 και με ΓΑΚ 35916/2010 Ανακοπής-Προσφυγής (κατ? αρ. 217 Κ.Διοικ.Δικ.) της Βασιλικής Καμαρέτσου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 28ο).

3. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, για την εκδίκαση της από 19-07-2005 και με αριθμ. καταθ. 5139/2005 αιτήσεως ακυρώσεως, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε΄).

Γέρακας, 06-06-2014

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Ζούτσος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ