22η Χορευτικη Συναντηση Δημου Παλληνης

Άλμπουμ 22η Χορευτική Συνάντηση Δήμου Παλλήνης

Άλμπουμ 22η Χορευτική Συνάντηση Δήμου Παλλήνης

22η Χορευτική Συνάντηση Δήμου Παλλήνης

22η Χορευτική Συνάντηση Δήμου Παλλήνης

22η Χορευτική Συνάντηση Δήμου Παλλήνης

22η Χορευτική Συνάντηση Δήμου Παλλήνης

22η Χορευτική Συνάντηση Δήμου Παλλήνης

22η Χορευτική Συνάντηση Δήμου Παλλήνης

22η Χορευτική Συνάντηση Δήμου Παλλήνης

Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας "Γαλιλαία". Ενα βίντεο αφιερωμένο στο ίδρυμα "Γαλιλαία" της Μητρόπολης Μεσογαίας