22η Χορευτικη Συναντηση Δημου Παλληνης

Άλμπουμ 22η Χορευτική Συνάντηση Δήμου Παλλήνης

Άλμπουμ 22η Χορευτική Συνάντηση Δήμου Παλλήνης

22η Χορευτική Συνάντηση Δήμου Παλλήνης

22η Χορευτική Συνάντηση Δήμου Παλλήνης

22η Χορευτική Συνάντηση Δήμου Παλλήνης

22η Χορευτική Συνάντηση Δήμου Παλλήνης

22η Χορευτική Συνάντηση Δήμου Παλλήνης

22η Χορευτική Συνάντηση Δήμου Παλλήνης

22η Χορευτική Συνάντηση Δήμου Παλλήνης

Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας "Γαλιλαία". Ενα βίντεο αφιερωμένο στο ίδρυμα "Γαλιλαία" της Μητρόπολης Μεσογαίας

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2018 - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

Ο Δήμαρχος Παλλήνης ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στον "Καλλικράτη"

Η εισήγηση του Δημάρχου κ. Αθ. Ζούτσου για τον προϋπολογισμό Δήμου Παλλήνης για το 2018