Ανακοινωσεις

Προκήρυξη για την "Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου"

Δευτέρα, 06 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016

Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Γέρακα, την τετάρτη 1η Ιουνίου 2016

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Προκήρυξη διακήρυξης διαγωνισμού για την "Προμήθεια πανών για βρέφη"

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΕΚΤΑΚΤΗΣ Οικονομικής Επιτροπής, τη Δευτέρα 30 Μαϊου 2016

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 31 Μαϊου 2016

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Πρόσκληση δεύτερης ανάθεσης κτηματολογικών διαγραμμάτων-πινάκων, τμήματος περιοχής Νότιας Έδρας για τη δήλωση ιδιοκτησίας

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016