Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Γέρακα, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Προκήρυξη διακήρυξης διαγωνισμού για την «Προμήθεια λαμπτήρων και διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Παλλήνης»

Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016

Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016

Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016

Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016

Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016

Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Παλλήνης, την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για προμήθειες-υπηρεσίες εκδήλωσης ΔΕΠΙΣ Δήμου Παλλήνης

Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016