Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Γέρακα, την Τετάρτη 27 Ιουλιού 2016

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Προκήρυξη διακήρυξης διαγωνισμού για την "Επούλωση λακκουβών, έτους 2016, Δ.Ε. Παλλήνης"

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Παλλήνης για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους»

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Παλλήνης, την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Γέρακα, την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Απολογιστικά στοιχεία και ισολογισμός 2012 του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοιν. Μέριμνας Δήμου Παλλήνης

Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2016

Απολογιστικά στοιχεία και ισολογισμός 2013 του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοιν. Μέριμνας Δήμου Παλλήνη

Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2016