Ανακοινωσεις

Προκήρυξη Διακήρυξης Διαγωνισμού Μετατόπισης Ανακατασκευής Αγωγών Ύδρευσης

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση στη 2η Έκθεση Οικοτεχνικών Προϊόντων

Πρόσκληση στη 2η Έκθεση Οικοτεχνικών Προϊόντων

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση σε Α' Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση σε Β' Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 201

Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου ΔΕ Παλλήνης την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2014