Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Ανθούσας, τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 18 Μαϊου 2016

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 17 Μαϊου 2016

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 17 Μαϊου 2016

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής & Κοιν.Μέριμνας Δήμου Παλλήνης"

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων(χρηματαποστολής)"

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Προκήρυξη διακήρυξης για την "Προμήθεια αδρανών υλικών κ.λ.π."

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος Δ.Ε. Παλλήνης"

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος Δ.Ε. Γέρακα"

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016