Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Γέρακα, την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Παλλήνης, τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Πρόκληση ιδιοκτητών Π.Ε. 5 Κάτω Μπαλάνα

Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2016

Πρόσκληση ιδιοκτητών Π.Ε. 2 Νότια Έδρας

Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2016

Πρόσκληση σε Εκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

Πρόκηρυξη διαγωνισμού για ην «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού & λοιπών υλικών γραφείων»

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Προμήθεια φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Παλλήνης"

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε ΈΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Παλλήνης, την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015