Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Γέρακα, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015

Τρίτη, 08 Σεπτεμβρίου 2015

Ανακοίνωση πρόσκλησης τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού Δ.Ε. Ανθούσας

Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Παλλήνης, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015

Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2015

Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2015

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2015

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Προκήρυξη διακήρυξης διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015».

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015