Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 31 Μαϊου 2016

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Πρόσκληση δεύτερης ανάθεσης κτηματολογικών διαγραμμάτων-πινάκων, τμήματος περιοχής Νότιας Έδρας για τη δήλωση ιδιοκτησίας

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Πρόσκληση δεύτερης ανάθεσης κτηματολογικών διαγραμμάτων-πινάκων, τμήματος περιοχής Κάτω Μπαλάνας, για τη δήλωση ιδιοκτησίας

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Διενέργεια διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου 7ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Διενέργεια διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου 4ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Διενέργεια διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου 6ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε.Ανθούσας, την Πέμπτη 19 Μαϊου 2016

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοιν.Μέριμνας"

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Πλακόστρωση πεζοδρομίων διαφόρων οδών έτους 2016 Δ.Ε. Γέρακα"

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 17 Μαΐου 2016

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016