Ανακοινωσεις

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π ΓΕΡΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΠΟ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Το Θερινό ωράριο λειτουργίας των Κ.Ε.Π Γέρακα και Παλλήνης το οποίο ισχύει από 10 Ιουλίου έως 1η Σεπτεμβρίου 2017 έχει ως εξής:

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Παλλήνης , προσκαλεί όσους καθηγητές  επιθυμούν  να  προσφέρουν  εθελοντική διδασκαλία κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής  χρονιάς  2017-2018  να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Καθορισμός νέων γεωγραφικών ορίων μετά την ίδρυση ίδρυση του 8ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα

Καθορισμός νέων γεωγραφικων ορίων για τα δημοτικά σχολεία του Γέρακα μετά την ίδρυση του 8ου Δημοτικού Σχολείου.

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο ΟΤ 770 Γαργηττού ΙΙ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή του νέου Βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 770 Γαργηττού ΙΙ του Δήμου Παλλήνης, μεταξύ των οδών κυκλάμινων, Νηρέως, Καμελίας και Ηφαίστου με βάση την αντίστοιχη εγκεκριμένη οριστική Μελέτη της οποίας σχέδια και τεύχη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών τευχών της εργολαβίας.

Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η Επούλωση λακκουβών της ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ του Δήμου Παλλήνης, όπου υπάρχουν τοπικές φθορές του οδοστρώματος από εργασίες Ο.Κ.Ω, από τη διέλευση βαρέων οχημάτων, ή φυσικά αίτια κλπ.

 

Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Καλείστε σε Α΄ δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) στις 11 ΙΟΥΛΙΟΥ,  του έτους 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΝ 11η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιθάκης 12, την 11η ΙΟΥΛΙΟΥ, του έτους 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί του θέματος:

Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΝ 11η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 11η Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017

38η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης (Έκτακτη)

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ:

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ- εκ του λόγου ότι θα πρέπει να δημοσιευτούν στο ΚΗΜΗΔΗΣ οι διαγωνισμοί έως τις 15/07/2017 σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 39340/ΦΝ 466, στην οποία αναφέρεται ότι ο νέος Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών εφαρμόζεται υποχρεωτικά μετά τις 15-07-2017. Λόγω του γεγονότος ότι οι αναφερόμενες στην ημερήσια διάταξη μελέτες αφορούν σε προγραμματικές συμβάσεις με την περιφέρεια προς χρηματοδότησή τους, έχουν συνταχθεί με βάση τον προϊσχύοντα κανονισμό και τυχόν αλλαγές θα συνεπάγονταν καθυστερήσεις και πιθανή απώλεια πόρων- συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 7η Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2017