Ανακοινωσεις

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην Δ.Ε. Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:30 μ.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κυριακή, 04 Νοεμβρίου 2018

Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Γέρακα την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση - στο ΚΑΠΗ της Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ του Δήμου Παλλήνης, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 44, την 07η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί:

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Κυριακή, 04 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση ανάρτησης Π.Ε.3 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΛΟΦΟΣ της Δ.Ε Παλλήνης Δήμου Παλλήνης και Επικύρωση καθορισμού Οριογραμμών ρέματος Χαλκίδας

Σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 282/2018 (ΑΔΑ : 6ΟΞΖΩΞΚ-ΣΓΖ) απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης θα πραγματοποιηθεί ανάρτηση της Πολεοδομικής μελέτης «Π.Ε.3ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΛΟΦΟΣ της Δ.Ε Παλλήνης Δήμου Παλλήνης και Επικύρωση καθορισμού Οριογραμμών ρέματος Χαλκίδας»στο Δημοτικό κατάστημα (ΙΘΑΚΗΣ 12- ΓΕΡΑΚΑΣ-Γραφείο 9 τηλ. 2106604649) για 15 εργάσιμες ημέρες ήτοι από ΔΕΥΤΕΡΑ 05-11-2018 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-11-2018 ( ώρες κοινού 9 .00 π.μ. έως 1μ.μ.)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν να λάβουν γνώση και υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρασκευή, 02 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση Ανάρτησης Πολεοδομικής Μελέτης Π.Ε14 -ΛΟΥΤΡΟ της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης και Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος ΛΟΥΤΡΟΥ

Σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 283/2018 (AΔΑ: 66ΟΚΩΞΚ-ΠΨ1) απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης θα πραγματοποιηθεί ανάρτηση της «Πολεοδομικής Μελέτης Π.Ε14 -ΛΟΥΤΡΟ της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης και Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος ΛΟΥΤΡΟΥ» στο Δημοτικό κατάστημα (ΙΘΑΚΗΣ 12- ΓΕΡΑΚΑΣ-Γραφείο 9 τηλ. 2106604649) για 15 εργάσιμες ημέρες ήτοι από ΔΕΥΤΕΡΑ 05-11-2018 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-11-2018 (ώρες κοινού 9 .00 π.μ. έως 1μ.μ.)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν να λάβουν γνώση και υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρασκευή, 02 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση Ανάρτησης Τροποποίησης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στην περιοχή Άγιος Νικόλαος Κάντζας στα Ο.Τ.111 ΚΑΙ 167

Σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 257/2018 (6IΩ4ΩΞΚ-Λ5Γ) απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης θα πραγματοποιηθεί ανάρτηση «Τροποποίησης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στην περιοχή Άγιος Νικόλαος Κάντζας στα Ο.Τ.111 ΚΑΙ 167» στο Δημοτικό κατάστημα (ΙΘΑΚΗΣ 12- ΓΕΡΑΚΑΣ-Γραφείο 9 τηλ. 2106604649) για 15 εργάσιμες ημέρες ήτοι από ΔΕΥΤΕΡΑ 05-11-2018 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-11-2018 ( ώρες κοινού 9 .00 π.μ. έως 1μ.μ.)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν να λάβουν γνώση και υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρασκευή, 02 Νοεμβρίου 2018

«Η ΕΚΠΤΩΤΗ ΑΜΑΖΟΝΑ» - «Η Γυναίκα της Διπλανής Πόρτας»

Ο Δήμος Παλλήνης  σε συνεργασία με τον σύλλογο Γυναικών η «Εργάνη»

σας καλεί σε μια εκδήλωση-αφιέρωμα στην Γυναίκα, την Κυριακή 11 Νοεμβρίου, στις 8 το βράδυ, 

στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου και Αριστείδου).

Η γυναίκα του χτες, του σήμερα, του αύριο είναι το ίδιο πρόσωπο. Οι ρόλοι της πολλαπλοί και παράλληλοι, χωρίς χρώμα και φυλή, πέρα από θρησκεία και κοινωνική τάξη.

Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2018

Προκήρυξη έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ”, αριθ. Μελ. 08/2018.

Ο Δήμος Παλλήνης προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, και με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ”, αριθ. Μελ. 08/2018.

Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2018

Κάλεσμα ενίσχυσης του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ του Δήμου Παλλήνης

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Παλλήνης, αποτελεί βασική δομή, που λειτουργεί από το 2012 και έχει ως βασικό σκοπό τη φαρμακευτική υποστήριξη σε άπορους, ανέργους και ανασφάλιστους δημότες ή και κατοίκους του Δήμου Παλλήνης.

Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ 70/2018

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ)

ΤEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στη ασφάλιση μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρων - αυτοκινήτων –μηχανημάτων έργων -μοτοποδηλάτων) του Δήμου έτους 2019.

Η ασφάλιση περιλαμβάνει αστική ευθύνη οχημάτων και εργαλείων (απορριμματοφόρων - αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων) του Δήμου από δραστηριότητες που εκτελούνται για την εκπλήρωση του σκοπού κίνησης τους σύμφωνα με την υποχρεωτική ασφάλιση που απαιτείται από το Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α/110/1986) καθώς και αστική ευθύνη εργαλείων για ορισμένα οχήματα ,το συμβόλαιο θα είναι για ένα έτος και συγκεκριμένα από 01/02/2019 – 31/01/2020 με τυχόν παράταση του μέχρι και την διαδικασία εκτέλεσης διαγωνισμού του 2020, καθώς επίσης δυνατότητα ασφάλισης οχημάτων/ΜΕ (μηχανημάτων έργου) που θα αποκτηθούν μέσα στην περίοδο του έτους .

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης στις 2 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε ΕΚΤΑΚΤΗ- εκ του λόγου ότι θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών παντοπωλείου- δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην Δ.Ε. Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 2η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί του κάτωθι θέματος:

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018