Ανακοινωσεις

Διακήρυξη με τίτλο: «Υπηρεσίες Παροχής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Αδέσποτων ζώων Δήμου Παλλήνης»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή της υπηρεσίας περισυλλογής, διαχείρισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, των αδέσποτων ζώων του Δήμου Παλλήνης για ένα έτος όπως ορίζεται στο παράρτημα  της παρούσας διακήρυξης.

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Παλλήνης την Πέμπτη 16/11/2017

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιθάκης 12, την 16η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, του έτους 2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:15, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 14η Νοεμβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση συμμετοχής στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Παλλήνης

Σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.1 του Ν.3852/2010  σας γνωρίζουμε ότι στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. 

Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017

Ο Δήμαρχος Παλλήνης κ. Αθανάσιος Ζούτσος στο δελτίο ειδήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Attica TV

Στις βασικές κατευθύνσεις και στους στόχους του Δήμου Παλλήνης για το επόμενο διάστημα αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο Attica TV. 

Πέμπτη, 02 Νοεμβρίου 2017

Προκήρυξη: Υπογειοποίηση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή "Δέση"

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 Ν.4412/2016) για την ανάθεση του έργου: «Υπογειοποίηση δικτύου ύδρευσης για λόγους δημοσίας υγείας στην περιοχή Δέση », με προϋπολογισμό 72.022,23 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση συμμετοχής στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Παλλήνης

Σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.1 του Ν.3852/2010  σας γνωρίζουμε ότι στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. 

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Ανασυνταγμένος πίνακας κατάταξης υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2017 Προκήρυξης ΔΕ Διοικητικών

Ανάρτηση του ανασυνταγμένου πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ΔΕ Διοικητικών της ΣΟΧ 2/2017 Προκήρυξης, αναφορικά με το Κέντρο Κοινότητας.

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Παλλήνης, που εδρεύει στο Γέρακα Ν. Αττικής...

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ 2017-2018

Το  Τμήμα Προστασίας  και Προαγωγής  της Δημόσιας Υγείας  του Δήμου Παλλήνης  αναλαμβάνει τη  συνταγογράφηση  αντιγριπικών εμβολίων σε  ανασφάλιστους  πολίτες  που  ανήκουν σε  ομάδες  αυξημένου  κινδύνου. 

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017