Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Προκήρυξη Διακήρυξης Διαγωνισμού Επούλωσης Λακκουβών έτους 2015 ΔΕ Γέρακα

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Προκήρυξη Διακήρυξης Διαγωνισμού Επούλωσης Λακκουβών έτους 2015 ΔΕ Παλλήνης

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Πρόκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Σχέδιο Κανονισμού Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παλλήνης

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015