Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, την 15η ΙΟΥΛΙΟΥ , ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ  και ώρα 15:00

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής Πρώτοβάθμιας Εκπαίδευσης την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014

Καλείστε σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιθάκης 12,- Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις, 17 Ιουλίου του έτους 2014,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί του  κάτωθι θέματος.

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου ΔΕ Γέρακα την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2013

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση – εκ του λόγου ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι ημερομηνίες για την αίτηση  του κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, στις 16-07-2014, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 18:00

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου ΔΕ Παλλήνης την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014

Καλείστε σε συνεδρίαση στο Πολιτιστικό Κέντρο  Οινοποιείο Πέτρου  ( Λεωφόρο Μαραθώνος  117 ) στις 16/7/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:45, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου ΔΕ Παλλήνης την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014

Καλείστε σε συνεδρίαση στο Πολιτιστικό Κέντρο  Οινοποιείο Πέτρου  ( Λεωφόρο Μαραθώνος  117 ) στις 16/7/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:45, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα.

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014

Καλείστε σε  ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιθάκης 12,- Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 10 ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και  ώρα 15:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί  του μοναδικού θέματος

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014

Καλείστε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 10η  ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ θέματος

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014

Καλείστε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 10η  ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ θέματος, σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Ιουλίου 2014

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, την 8η ΙΟΥΛΙΟΥ , ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ  και ώρα 15:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων

Τρίτη, 08 Ιουλίου 2014

Aνακοίνωση - Κάλεσμα Εθελοντών Πυρόσβεσης για Εκπαίδευση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Όπως κάθε χρόνο, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, ο κίνδυνος πυρκαγιάς πολλαπλασιάζεται, λόγω των ειδικών συνθηκών. Ο Δήμος Παλλήνης, πιστεύοντας στην ανάγκη ενίσχυσης της υπάρχουσας προστασίας με την εθελούσια συμμετοχή των πολιτών, προχωράει σε δράση εκπαίδευσης

Πέμπτη, 03 Ιουλίου 2014