Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΔΣ Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Παλλήνης, την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Ανθούσας, την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Ανθούσας, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015